Контакти

Данни за контакт

Адрес: гр. София бул. Патриарх Евтимий 3
Работно време:
от 10:00 до 19:00 ч.
Събота от 10:00 до 17:00 ч.
/почивен ден Неделя/
Е-мейл odetalz@abv.bg
Телефон : +359 2/ 989 47 21
GSM: +359 / 888 716 941
https://www.odetafashion.com

Магазина няма да работи

от 16 до 24.11.2019г.